Aydınlatma Metni

LONCAMED MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

                              KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Loncamed Medikal San. Ve Tic. A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Sayın Web Sitesi Ziyaretçileri,

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

  1. A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

 

Aşağıda sayılan kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

Web sitemize kaydolmanız halinde;

 

Kimlik Verileriniz (Ad-Soyad) ve İletişim Verileriniz (Telefon Numarası, E-posta adresi) kayıt süreçlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

Web sitemize kaydolup kullanıcı bilgilerini güncellemeniz halinde yukarıda sayılanlara ek olarak;

 

Kimlik Verileriniz (Doğum tarihi, Cinsiyet) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

Bize soru sormanız halinde;

 

Kimlik Verileriniz (Ad-Soyad) ve İletişim Verileriniz (Telefon Numarası, E-posta adresi) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

Ürün satin alma faaliyetinde bulunmanız halinde;

 

Kimlik Verileriniz (Ad-soyad, Kimlik No), İletişim Verileriniz (Telefon Numaraı, Adres) ve Finans Verileriniz (Kredi Kartı Numarası, Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi, Kredi Kartı CVV, Banka Adı, Hesap Adı, Iban Numarası) mal/hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, finans-muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

  1. B) KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

 

  Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak, ziyaretçi kaydı tutulması amacıyla sizlerden ve kamera sistemleri ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 

  1. Ziyaretçinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  2. Sözleşmenin kurulması ve ifası
  3. Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması
  4. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

  1. C) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hissedarlara, tedarikçilere ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

  1. D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://magaza.loncamed.com/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıpğlu Cad. No:57/108 Çankaya/Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.